מדיניות פרטיות

ליסה גרוסמן מתייחסת בכובד ראש לנושא הפרטיות ומחויבת לשמירה על המידע האישי שאת/ה מספק/ת לנו. הצהרה זו מתארת את מדיניות הפרטיות של ליסה גרוסמן

איסוף מידע ושימוש במידע

ליסה גרוסמן הינה הבעלים הבלעדי של המידע הנאסף בקמפיין זה.

לא אמכור, אשתף או אשכיר מידע זה לאחרים בדרכים שונות.

אני אוספת את המידע הבא: שמות, כתובות דואר אלקטרוני ומספרי טלפון מאנשים הנרשמים בטופס קמפיין הפייסבוק.

אני משתמשת במידע שאני אוספת כדי ליצור קשר עם הנרשמים לאימונים שלי ולא אעשה כל שימוש אחר בפרטי הנרשמים.