לימודים מתקדמים למאמנים: התמחות באימון הורים והורים לילדים עם ADHD
אימון הורים הינה גישה באימון שעוסקת בהקניית כישורים להעצמת המנהיגות, הסמכות ההורית ומתן כלים להורים להתמודדות עם ADHD.
המשתתפים ירכשו כלים להעמקת המודעות, וקידום פעולה פרואקטיבית של ההורים כצוות בתא המשפחתי.

קרא עוד